1. Foto v galerii

1. foto v naší galerii, avšak o to více zaujme odborníky ve výstavbě kanalizací.

 Často se setkáváme s otázkou jaká je tolerance u protispádu. Odpověď: uvedenou problematiku řeší Zákon o vodovodech a kanalizacích (vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů - zákon o vodovodech a kanalizacích),  kde je definována povolená odchylka, popř. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Při sklonu nivelety do 10‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 10 mm proti kótě dna určené projektovou dokumentací, při sklonu nad 10‰ nejvýše ± 30 mm. Současně nesmí vzniknout v niveletě protisklon.  galerie

 

Vítejte

  • na stránkách Společnosti                   Medřa stavební s.r.o.

    společnosti působící převážně v oboru stavebnictví. Cílem těchto stránek je představení naší společnosti, její činnost a možnost Vás pravidelně informovat o novinkách.