Medřa stavební s.r.o.

  • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
    Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

     

Fotogalerie

Vizuální prohlídka dálniční kanalizace

Kamera CamBoss pro malé dimenze

Kontrola umístění manžety kamerou

Aplikace manžety Quick-Lock

Zkoušky vodotěsnosti kanalizace

Práce v nepřístupném terénu

Čištění dálniční kanalizace

Čištění kanalizace při výstavbě

Kontrola vnitřních rozvodů

Pasport historické kanalizace na zámku

Zkoušky dálniční kanalizace za provozu