Medřa stavební s.r.o.

  • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
    Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

     

Sanace a těsnění infiltrací

 

U kanalizací a objektů vodního hospodářství se setkáváme s různými zadáními a metodami sanace netěsností anebo ochrany povrchů konstrukcí před účinky chemických látek.

Pro těsnící injektáže průsaků ve spojích nebo hrdlech trubních vedení nebo spár a trhlin v betonových a zděných konstrukcích Vám nabízíme chemicky odolné, plně vodotěsné a spolehlivé injekční látky.

Mimo injekčních směsí jsou k dispozici maltové směsi, speciální vysoce chemicky odolné epoxidové nátěry, tmely pro lepení nebo opravy hrubých nerovností.


 Jsme držiteli certifikátu společnosti HERMES TECHNOLOGIE s.r.o. pro aplikaci maltových směsí ERGELIT.

Maltové směsi ERGELIT používané při technologii společnosti HERMES dosahují velmi rychlého nárůstu pevnosti, jsou odolné vůči vysokému dynamickému zatížení, mrazu, agresivnímu prostředí, působení chemických rozpustných látek. Dnes náš sortiment výrobků pokrývá téměř každou oblast oprav a renovací kanalizačních systémů.

Stejně tak jsme držiteli osvědčení společnosti AMTEKO international, s.r.o. o proškolení a způsobilosti provádět injektážní práce injektážními materiály WEBAC v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství.

WEBAC®157 se používá k rychlému uzavírání a těsnění trhlin, dutin, spár a netěsností s prosakující tlakovou vodou. Jedná se o vysoce kvalitní injekční pěnová pryskyřice s nízkou viskozitou, která po styku s vodou vytváří za současného zvětšování svého objemu povrchově těsný, pružný, pěnový materiál s velmi jemnou porézní strukturou. Při atmosférickém tlaku a volném rozpínání dochází až k 15 násobnému zvětšení objemu. Díky nízké viskozitě a vysoké kapilární aktivitě složky reagující s vodou je hmota schopná spolehlivě proniknout, vyplnit a utěsnit jakékoli trhliny. K tvorbě pěny dochází (při 20 °C) přibližně během 20 sekund od styku pryskyřice s vodou. Ke konečnému  vytvrdnutí pěny a nabytí potřebné adheze dochází přibližně během 80 sekund. Použitím urychlovače WEBAC®B15 lze průběh reakce zkrátit.Směs začíná reagovat při kontaktu s dostatečným množstvím vody obsažené v injektované konstrukci. Přítomnost vody a její množství ovlivňuje strukturu výsledné pěny. Rychlost reakce závisí na teplotě materiálu po smísení, hydrodynamických poměrech, teplotě injektovaného prostředí a teplotě kontaktní vody. Při teplotách vyšších jak 20 °C se reakce zrychluje. Injekční hmota WEBAC®157 se dobře snáší s betonem, ocelí, fóliemi, plášti kabelů a injekčními pryskyřicemi WEBAC®. (oficiální text dodavatele)