Vizuální prohlídka kanalizace

dle ČSN EN 13508 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek.

Referenční zákazník 

PORR a.s., EUROVIA CS a.s., STRABAG a.s., SKANSKA a.s.

Příklad využití

záznam skutečného provedení po výstavbě

monitorování stávájích kanalizací

kontrola drenážních systémů

prohlídka domovních přípojek

Vybavení

samochodná kamera REVI 550

nástrčná kamera REVI 250

Vítejte

  • na stránkách Společnosti                   Medřa stavební s.r.o.

    společnosti působící převážně v oboru stavebnictví. Cílem těchto stránek je představení naší společnosti, její činnost a možnost Vás pravidelně informovat o novinkách.