Medřa stavební s.r.o.

 • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
  Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

   

Vizuální prohlídka kanalizací

Provádíme vizuální prohlídky kanalizace kamerou dle normy ČSN EN 13508, slangově známé také jako „kamerové zkoušky kanalizace‟, „monitoring potrubí‟ nebo „televizní prohlídka potrubí‟.

Pro provádění prohlídek používáme kvalitní vybavení od českého výrobce IBOS a.s. Vzhledem k použití výhradně přenosných systémů jsme schopni provádět prohlídky i v místech se špatným přístupem, kam se není možné dostat ani vozidlem s pohonem 4x4.

Veškeré provedené prohlídky pro Vás zaznamenáváme do videosouborů ve formátu MPEG4 s rozlišením 720 x 576 bodů a vystavujeme k nim protokol, ze kterého jsou patrny všechny nálezy (konstrukční prvky jako přípojky, redukce atd., případně závady jako praskliny, deformace, vyčnívající těsnění, nedoražené spoje atd.). V případě použití samochodné kamery je součástí protokolu graf podélného sklonu (výškového profilu) potrubí, v případě potřeby také graf deformace potrubí (pouze kamery CamBoss, potrubí musí být před provedením měření deformace důkladně vyčištěno).

Na stavbách, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR, patříme do úzké skupiny schválených laboratoří s odbornou způsobilostí pro provádění zkoušek (měření) deformace potrubí a zkoušek (měření) sklonu (podélného profilu) potrubí.


 Příklad využití vizuální prohlídky kanalizace:

 • dokumentace skutečného provedení kanalizace po výstavbě
 • zjištění stavu a polohy stávájících kanalizací, podklad pro návrh oprav
 • pasportizace kanalizací
 • kontrola drenážních systémů
 • prohlídka domovních přípojek
 • prohlídka vnitřních rozvodů 

 Vybavení:

Samochodné kamery CamBoss 150 IV: 

 • prohlídky kanalizačních řadů a přípojek DN 150 - 1200 mm (za ideálních podmínek i větší DN, nutno posoudit individuálně)
 • maximální dosah cca 280 m
 • rotační a výkyvná hlava (možnost kontrolovat spoje, přípojky do potrubí, případně zkoumat závady na stěně potrubí)
 • optický a digitální zoom
 • měření ujeté vzdálenosti
 • průběžné měření sklonu potrubí
 • průběžné měření ovalitní deformace potrubí laserem (pro DN 225 - 800 mm)
 • fotogrammetrické měření ovalitní deformace potrubí
 • měření prasklin, nedoražených spojů, přesahu přípojek do potrubí, hladiny vody v potrubí a podobně
 • vytrasování aktuální polohy kamery v podzemí pomocí sondy a detektoru

 Samochodné kamery REVI 550: 

 • prohlídky kanalizačních řadů a přípojek DN 150 - 1200 mm (za ideálních podmínek i větší DN, nutno posoudit individuálně)
 • maximální dosah cca 160 m
 • rotační a výkyvná hlava (možnost kontrolovat spoje, přípojky do potrubí, případně zkoumat závady na stěně potrubí)
 • optický a digitální zoom
 • měření ujeté vzdálenosti
 • průběžné měření sklonu potrubí
 • fotogrammetrické měření ovalitní deformace potrubí
 • měření prasklin, nedoražených spojů, přesahu přípojek do potrubí, hladiny vody v potrubí a podobně
 • vytrasování aktuální polohy kamery v podzemí pomocí sondy a detektoru

 Nástrčné kamery REVI 250 a REVI 260:

 • prohlídky přípojek a vnitřních rozvodů DN 70 - 300 mm
 • maximální dosah 35 m (REVI 250) a 80 m (REVI 260)
 • v případě REVI 260 rotační a výkyvná hlava (možnost kontrolovat spoje, přípojky do potrubí, případně zkoumat závady na stěně potrubí)
 • měření ujeté vzdálenosti
 • fotogrammetrické měření ovalitní deformace potrubí
 • vytrasování aktuální polohy kamery v podzemí pomocí sondy a detektoru