Zkoušky vodotěsnosti

dle ČSN EN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

a  ČS EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Referenční zákazník 

ALPINE Bau CZ, s.r.o., PSJ Jihlava a.s., VCES a.s., PKS Stavby a.s.

Příklady využití

Zkouška vodotěsnosti po výstavbě pro kolaudační řízení

Oveření vodotěsnosti stávající kanalizací

Zkouška domovní přípojky

Vybavení

Zařízení pro zkoušky vodotěsnosti kanalizace Lamanche

Těsnící vaky DN 75 až DN 1 200

Vítejte

  • na stránkách Společnosti                   Medřa stavební s.r.o.

    společnosti působící převážně v oboru stavebnictví. Cílem těchto stránek je představení naší společnosti, její činnost a možnost Vás pravidelně informovat o novinkách.