Medřa stavební s.r.o.

 • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
  Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

   

Zkoušky vodotěsnosti kanalizace

 

Provádíme zkoušky vodotěsnosti za účelem prokázání vodotěsnosti nově budovaných, stávajících nebo sanovaných stok a přípojek dle norem ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610.

Norma ČSN 75 6909 umožňuje následující metody zkoušek:

 • zkoušku vzduchem (metoda „L“)
 • zkoušku vodou (metoda „W“)
 • zkoušku jednotlivého spoje trubních stok
 • zkoušku infiltrací


Zkouška vodotěsnosti stok se provádí obvykle v úsecích mezi dvěma vstupními či revizními šachtami nebo jinými objekty na stokové síti. V případě potřeby se stoky zkoušejí včetně objektů na stokách nebo se tyto objekty zkoušejí zvlášť. Nejčastěji použitou metodou je zkouška vzduchem, která je rychlá, ekologicky citlivá a levná. V případě potřeby jsme schopni provádět i zkoušky vodou, a to především při zkoušce objektů na stokové síti, kdy bývá zkouška vzduchem těžko proveditelná.

Na stavbách, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR, patříme do úzké skupiny schválených laboratoří s odbornou způsobilostí pro provádění zkoušek vodotěsnosti kanalizace vzduchem.


 Příklady využití zkoušek vodotěsnosti kanalizace:

 • Zkouška vodotěsnosti po výstavbě pro kolaudační řízení
 • Ověření vodotěsnosti stávající kanalizací
 • Zkouška domovní přípojky 

 Vybavení:

 • Vlastní zařízení pro zkoušky vodotěsnosti kanalizace LAMANCHE na zkoušky vzduchem
 • Ultrazvukový hladinoměr DINEL na zkoušky vodou
 • Těsnící vaky do potrubí DN 75 - 1200 mm
 • Šachtový těsnicí vak do vstupního otvoru šachty o průměru 600 mm.