Medřa stavební s.r.o.

  • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
    Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

     

Tlakové zkoušky řadů

 

Provádíme tlakové zkoušky vodovodních a výtlačných řadů dle ČSN EN 805   - Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.

Dle výše zmíněné normy musí být každé položené potrubí podrobeno tlakové zkoušce, aby se ověřilo, že trouby, spoje, tvarovky a ostatní součásti, např. kotevní bloky nejsou porušeny.


 Příklady využití tlakové zkoušky:

  • Tlaková zkouška vodovodu
  • Tlaková zkouška výtlačného řadu 

 Vybavení:

  • digitální senzor SUEZ