Medřa stavební s.r.o.

  • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
    Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

     

Odborná způsobilost

Od září roku 2014 jsme byli zařazeni společností ASPK, s.r.o. do jejich seznamu laboratoří s odbornou způsobilostí provádějících zkoušky, které jsou užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací.

Jako jedni z mála na českém trhu máme schválený postup na provádění zkoušek vodotěsnosti kanalizace vzduchem. V současné době je takovéto osvědčení na provádění zkoušek požadováno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na všech stavbách, na kterých je investorem. Odkaz na seznam laboratoří naleznete  NA TOMTO ODKAZU. V seznamu firmy ASPK s.r.o. jsme jedinou firmou provádějící tento typ zkoušek (laboratoř č. 209). Toto osvědčení zaručuje našim zákazníkům vysokou kvalitu poskytovaných služeb a záruku, že naše výsledky nebudou investorem rozporovány.