Medřa stavební s.r.o.

 • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
  Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

   

Čištění a vývoz jímek

 

Ve Zlínském kraji provádíme čištění a vývoz jímek

Zbavíme Vás nahromaděného odpadu ve Vaší jímce. Následně po odsátí kalu z jímky je samozřejmostí vyčištění stěn jímky tlakovou vodou, a dále odvoz a likvidace odpadu na skládce (čistírně odpadních vod). Dostanete od nás plnohodnotný doklad, kterým můžete prokázat údržbu jímky při případné kontrole zástupcem místně příslušného vodoprávního úřadu (VPÚ) nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP).


 Náležitosti dokladu o vývozu jímky požadované vodním zákonem:

 • jméno osoby, která akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce
 • lokalizace jímky
 • množství odvezených odpadních vod
 • datum odvozu
 • název osoby, která odpadní vodu odvezla
 • název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny 

 Vybavení:

 • Cisternové vozidlo Volvo s vysokotlakým čištěním a sáním, kapacita nádrže na kal až 6,5 m3