Medřa stavební s.r.o.

 • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
  Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

   

Zkoušky nádrží a jímek

Provádíme zkoušky vodotěsnosti nádrží dle normy ČSN 75 0905

Dle uvedné normy jsou nádrže, u kterých je nutno zajistit vodotěsnost, navrhovány pro požadovanou míru vodotěsnosti. Nejvyšší míra vodotěsnosti je požadována u nádrží pro pitnou vodu a pro kapaliny se závadnými látkami.

Jednatel společnosti Jaroslav Medřický je certifikován podle ISO 9712:2012 pro metodu zkoušení těsnosti metodou změn tlaku (LT-B, stupeň 2, sektor HS). Je tedy osobou odborně způsobilou pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, nádrží pro kapaliny a látky, které jsou považovány za závadné látky, včetně látek ropného původu (seznam OZO Ministerstva životního prostředí).


 Příklady využití zkoušek nádrží a jímek:

 • Zkouška vodotěsnosti po výstavbě pro kolaudační řízení
 • Ověření vodotěsnosti při provozování stávající nádrže 

 Příklady zkoušených nádrží a jímek:

 • Domovní jímky na vyvážení
 • Domovní ČOV
 • Nádrže obecních ČOV
 • Čerpací stanice
 • Odlučovače ropných látek
 • Lapače tuků
 • Zásobní a záchytné nádrže v průmyslu a výrobě
 • Zemědělské nádrže 

 Vybavení:

 • Ultrazvukový hladinoměr DINEL – ULM-70N-06-I
 • Těsnící vaky do potrubí DN 75 - 1200 mm