Medřa stavební s.r.o.

  • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
    Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

     

Odborná způsobilost 2

V roce 2021 jsme rozšířili seznam zkušebních metod pro zkoušky s odbornou způsobilostí na stavbách ŘSD.

Nyní jsme odborně způsobilou laboratoří také pro provádění zkoušek (měření) deformace potrubí a zkoušek (měření) sklonu (podélného profilu) potrubí.

V současné době patříme do velmi úzkého okruhu laboratoří, které jsou způsobilé pro provádění zkoušek vodotěsnosti kanalizace a také zkoušek deformace a sklonu potrubí kamerou.