Medřa stavební s.r.o.

 • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
  Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

   

Čištění stok a přípojek

 

Provádíme čištění stok a kanalizačních přípojek tlakovou vodou dle normy ČSN EN 14654-3.

Čištění kanalizačního potrubí provádíme jak v souvislosti s realizací vizuální prohlídky kanalizace, kdy obvykle bývá požadováno vyčištění stok a přípojek při předání díla, tak samostatně v případě havárie nebo nefunkčnosti kanalizačního potrubí. Jsme vybaveni proplachovým dodávkovým vozem bez sání pro čištění přípojek a lehce znečištěných řadů menších dimenzí, kombinovaným cisternovým vozem se sáním a cisternovým vozem s recyklací vody, vhodnými pro silně znečištěné potrubí, případně potrubí velkých dimenzí.

V souvisloti s čištěním cisternovými vozy jsme schopni zajistit i likvidaci vytěženého materiálu (odpadu).


 Příklad využití čištění kanalizace:

 • čištění před dokumentací skutečného provedení kanalizace po výstavbě
 • čištění před zjištěním stavu stávájících kanalizací
 • čištění při pasportizaci kanalizací
 • čištění neodtékajícího (zaneseného) kanalizačního řadu
 • čištění neodtékající (ucpané) kanalizační přípojky 

 Vybavení:

 • Cisternové vozidlo MAN s vysokotlakým čištěním a sáním s recyklací vody KAISER
 • Cisternové vozidlo Volvo s vysokotlakým čištěním a sáním
 • Dodávkové vozidlo VW s čisticím strojem IBOS HydroJet