Medřa stavební s.r.o.

 • Služby při výstavbě a provozování kanalizací
  Rychlý kontakt: +420 704 794 949 

   

Pasportizace kanalizací

 

Provádíme pasportizace kanalizačních sítí jakéhokoliv rozsahu.

Pro vlastníky a provozovatele kanalizačních sítí zajišťujeme pasportizace kanalizací za účelem zjištění jejího průběhu (polohy), celkového rozsahu, parametrů a technického stavu.

Provedeme terénní průzkum, společně s vlastníkem do mapového podkladu zakreslíme odhadovaný průběh a dohodneme se na předběžném označování stokového systému. Následně pomocí vizuální prohlídky kamerou zjistíme, kudy kanalizace v podzemí skutečně protéká, postupně odhalujeme a odkrýváme doposud neznámé prvky (skryté šachty, neznámé stoky), ty průběžně zpřístupňujeme až do okamžiku, kdy je vše v rámci podzemí zkontrolováno a zaznamenáno. Následně provedeme zákres skutečného průběhu kanalizace do mapového podkladu včetně označení stokového systému, hloubek šachet, materiálu a dimenze potrubí, případně lze zakreslit i domovní přípojky, závady či jiné nálezy a zjištění.

Pokud neexistuje dostatečně kvalitní mapový podklad nebo je požadována znalost polohy kanalizace na úrovni geodetického zaměření včetně potvrzení úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, jsme schopni zastřešit i tuto činnost díky spřáteleným geodetickým firmám, se kterými úzce a často spolupracujeme.

V případě potřeby zanesení pasportu do existujícího systému GIS nachystáme naše výstupy tak, aby import proběhl hladce a bez komplikací.


 Příklady využití pasportu kanalizace:

 • inventarizace majetku (kanalizace) včetně informace o jeho technickém stavu a provozuschopnosti
 • zanesení kanalizační sítě do systému GIS
 • lokalizace závad na kanalizaci
 • podklad pro projekt opravy, obnovy nebo rozšíření kanalizace
 • podklad pro plánování údržby (pravidelné kontroly a čištění)
 • zjednodušení procesů týkajících se vlastnických práv (věcná břemena, převod kanalizace na jiného provozovatele nebo vlastníka, atd.) 

 Vybavení:

 • viz vizuální prohlídky kamerou
 • základní vybavení pro zaměření povrchových znaků a hloubky kanalizace
 • externě - totální stanice a RTK GPS přijímače (Trimble, Leica)